top of page
DSC_5444.JPG

 

Prijave za upis u osnovnu školu South Ballajura primaju se na bilo kada tokom školske godine.

Za dodatne informacije ili za rezervaciju obilaska škole i njenih objekata molimo kontaktirajte kancelariju.

Informacije o upisu 

OPĆE INFORMACIJE (ZA SVE UPIS)
Roditelj/staratelji koji se prijavljuju za upis djeteta u javnu školu trebaju prvo popuniti obrazac za upis. Samo stalni stanovnici Australije i ona djeca koja imaju odobreni broj potklase vize imaju pravo da se upišu u državne škole.


Molimo popunite jedan obrazac za svako dijete. Također ćete morati pokazati dokaz o datumu rođenja vašeg djeteta (obično izvod iz matične knjige rođenih) i o vašem uobičajenom mjestu stanovanja. Primjer za to bi bio račun za komunalije (struja, voda ili telefon) koji pokazuje vaše ime i uobičajeno mjesto stanovanja.

The Prijava za upis omogućava roditeljima/starateljima da izraze interesovanje za traženje smještaja u školi. Obrazac prijave za upis ne garantuje upis. To samo formalno izražava želju za traženjem zaposlenja.

 Kada se učeniku zvanično ponudi smještaj, od roditelja/staratelja će se tražiti da popune a

Obrazac za upis učenika u javnu školu WA  and Student Health Care Summary  da završite proces upisa.

PRIJAVE ZA VRTIĆ, PREDOSNOVNI, 1. GODINA PRVI PUT

Prijave za prvi krug ponuda za vrtiće, predškolske ustanove i 1. razred primaju se u bilo koje vrijeme u toku godine prije pohađanja do isteka roka. To je obično zadnji petak u julu.

 

Prijave nakon ovog datuma će se razmatrati od slučaja do slučaja, u skladu sa politikom upisa i dostupnošću učionica. Kada budete prihvaćeni, od vas će se tražiti da završite formalne procedure upisa u školu.

Roditelji će morati da dostave dokaze o djetetovom zakonskom imenu, evidenciju o vakcinaciji, imigracionu evidenciju (ako je primjenjivo) i medicinske podatke. Svi nalozi porodičnog suda ili planovi roditeljstva registrovani kod porodičnog suda takođe treba da budu dostupni u trenutku upisa.

 

Ako vaša prijava za upis ne bude prihvaćena, bit ćete obaviješteni pismeno u roku od tri sedmice od oglašenog roka za prijavu.

UPRAVLJANJE UPISIMA

Škola koja je pod pritiskom upisa može se proglasiti lokalnom školom putem razgraničenja područja lokalnog unosa. Sva djeca obaveznog uzrasta koja žive upodručje lokalnog unosaje zagarantovan upis. Ista garancija važi i za predobavezni nivo u zavisnosti od raspoloživosti smeštaja.

Postoji jasan proces koji omogućava školama da upravljaju upisima u slučaju da nivoi upisa prevazilaze nivo raspoloživog smještaja u školi. Jednostavno rečeno, prioritetni redoslijed je sljedeći:

 

Prioritet 1: Djeca koja žive u našoj zoni, a braća i sestre već pohađaju.
Prioritet 2: Djeca koja žive u našoj zoni bez braće i sestara u školi.
Prioritet 3: Djeca koja žive izvan naše zone zahvata sa braćom i sestrama koja već pohađaju školu. Prioritet imaju ljudi koji žive najbliže školi.
Prioritet 4: Djeca koja žive izvan naše zone zahvata bez braće i sestara u školi. Prioritet imaju ljudi koji žive najbliže školi.

 


 

Hamelin
Karijini
Badgingarra
Wyperfeld
bottom of page